روح اللهی مدیرعامل بنیاد برکت استان کرمان طی نشستی با صالحی فرماندار انار دیدار و گفتگو نمودند.
این نشست بمنظور بررسی وضعیت بروز سیلاب در شهرستان و در صورت نیاز خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان امام صورت گرفت  ، در ادامه طرح های اجرایی بنیاد برکت در شهرستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پیرو نشست روح اللهی مدیرعامل بنیاد برکت استان با صالحی فرماندار انار و طی رایزنی فرماندار مقرر گردید، طی بازید میدانی از منازل خسارت دیده بر اثر سیل و بر اساس مستندات مورد تایید کارشناسان ارزیاب ، بخشی از خسارات ناشی از سیلاب از طرف ستاد اجرایی حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد برکت به خسارت دیدگان پرداخت گردد.