نشست صمیمی هیأت مدیره خانه مطبوعات استان به اتفاق تنی چند از خبرنگاران شهرستان با صالحی فرماندار انار برگزار گردید

در این نشست ، مسائل و مشکلات خبرنگاران و رسانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پیگیری جهت راه اندازی نمایندگی خانه مطبوعات شهرستان انار صورت گیرد.