فرماندار انار به اتفاق رئیس بنیاد شهید،  شهردار ، رئیس شورای اسلامی امینشهر و فرمانده حوزه مقاومت سیدالشهدا امینشهر با خانواده های محترم شهدای والامقام ؛ پورعبداللهی ، عبدلی و ملانوری
دیدار نمودند.