جلسه ای با حضور سرپرست فرمانداری انار ، معاون عمرانی ، بخشدار مرکزی و مدیر عامل شرکت تعاونی دهیاری ها با رییس شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان پیرامون توسعه و تامین زیرساخت‌های شهرک صنعتی انار در کرمان برگزار گردید.
فرماندار در این جلسه بیان داشت هدف دراز مدت ما جذب سرمایه های سرریز صنعتگران بویژه از استان های همجوار همانند یزد ، جهت رونق اقتصادی شهرستان است.
در این جلسه مصوب شد دو برابر بودجه تملک دارایی شهرستانی شهرک صنعتی انار که کمتر از ده میلیارد تومان نخواهد بود از منابع داخلی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان تامین مالی شود تا حفر چاه و انتقال آب و تقویت شبکه برق شهرک تسریع گردد.