با حضور امام جمعه، فرماندار،مدیر آموزش و پرورش و سایر اعضاء، جلسه شورای آموزش و پرورش در سالن کنفرانس شهید حمید صالحی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان انار برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص اعتبارات ورزشی مدارس ، تصمیم گیری در خصوص املاک بلا استفاده آموزش و پرورش و طرح اوقاف فراغت دانش آموزان به بحث و بررسی پرداخته شد.