جعفری سرپرست مدیریت شعب پست بانک استان کرمان به اتفاق کمالی رئیس شعبه انار و برهانی بخشدار،  با صالحی سرپرست فرمانداری انار دیدار نمودند.
در این دیدار نظر به انتقال حساب ارزش افزوده دهیاری ها به پست بانک و تمرکز وجوه این حساب در روستاها و در راستای عقد تفاهم نامه همکاری پست بانک با سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، در خصوص طرح های پست بانک در جهت توانمند سازی دهیاری ها و روستاییان مطالبی مطرح گردید.