جلسه کارگروه بانوان با موضوع عفاف و حجاب و بمناسبت هفته عفاف و حجاب به ریاست صالحی فرماندار و با حضور حجت الاسلام منتطری امام جمعه انار ، تنی چند از بانوان فرهنگی و فعال شهرستان و اعضای کارگروه در فرمانداری برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص اهمیت تذکر لسانی مطالبی ایراد گردید.