در جلسه کمیته کنترل حیوانات ناقل بیماری،  صالحی سرپرست فرمانداری انار گفت؛ ابتلا به بیماری هاری در اثر حمله سگ به انسان،  قطعا بدتر از بیماری هایی همچون کروناست. زیرا درصد فوتی ناشی از هاری تا حدودی ۱۰۰ درصد می باشد. وی افزود ، با کنترل بموقع جمعیت حیوانات بلاصاحب ، اقدام موثری در زمینه امنیت روانی و بهداشتی جامعه خواهد بود.
صالحی با اشاره به گزارش تخلیه سگ های بلاصاحب توسط برخی خودروها و ماشین های سنگین ، از کلیه شهروندان خواست تا در صورت مشاهده ماشین های حمل سگ های بلاصاحب از خودروی مربوطه عکس گرفته و با ۱۱۰ تماس بگیرند.
فرماندار انار همچنین از شهرداران و دهیاران خواست تا در اسرع وقت نسبت به جمع آوری سگ های بلاصاحب اقدام نمایند.
در این جلسه مقرر شد: اطلاع رسانی در خصوص واکسینه نمودن سگ های دارای صاحب در اسرع وقت صورت گیرد.
همچنین با توجه به نزدیکی به عید قربان در صورت مشاهده خراشیدگی بر روی بدن حیوانات قابل ذبح از قربانی نمودن آن جلوگیری گردد.