جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان انار به ریاست صالحی فرماندار برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص کارگروه ماده ۱۸ بمنظور ساماندهی سرویس مدارس ، تشکیل کار گروه بررسی نحوه تهیه فرم مدارس با حضور تولیدی ها و پارچه فروشان در آموزش و پرورش
و همچنین راه اندازی پایگاه تابستانی برای غنی سازی اوقات فراغت و افتتاحیه آن اوایل هفته آینده به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.