مراسم گلباران قبور مطهر شهدای انار و شهدای گمنام بمناسبت هفته قوه قضائیه با حضور امام جمعه انار ، فرماندار ، رئیس دادگستری و قضات و پرسنل دادگستری و تنی چند از مدیران ادارات در ۱ تیر برگزار گردید.