جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان بصورت ویدئو کنفرانس با استان ، راس ساعت ۶:۳۰ صبح امروز یکم تیرماه به ریاست صالحی فرماندار در فرمانداری انار برگزار گردید.در این جلسه صالحی فرماندار ضمن تبریک روز اصناف  به شاغلین در واحدهای صنفی شهرستان در خصوص تغییر نرخ نان دولتی بیان داشت ؛ این افزایش قیمت همراه با افزایش ۴۰ گرمی وزن چانه بوده است .
در سال گذشته با هماهنگی اتحادیه نانوایان،  اتاق اصناف و فرمانداری،  قیمت نان ۱۲۰۰ تومان مصوب شد. این در حالیست که در سایر نقاط استان قیمت ۱۴۰۰ تومان بوده است.
و پیرو تعریف نان تافتون به قیمت ۱۴۰۰ تومان در سامانه کارتخوان جدید مستقر در نانوایی ها ، نان با افزایش ۳۰ گرمی وزن چانه ، این افزایش قیمت در انار نیز صورت گرفت. این افزایش بخاطر هماهنگی با استان بوده است در غیر اینصورت نانوایان با دستگاه جدید قادر به فروش نان نخواهند بود.
ضمنا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار استان نرخ نان فانتزی به ازای هر گرم ۲۲/۲۲ تومان درب نانوایی تعیین شده است ، لذا فروش نان فانتزی بر اساس وزن نان می باشد .همچنین فروشگاههای مواد غذایی مجاز به فروش نان فانتزی تولیدی شهرستان با قیمت حداکثر ۲۵ تومان به ازای هر گرم می باشند. لذا تخطی از این قیمت تخلف محسوب شده و برخورد قانونی با متخلفین صورت خواهد پذیرفت. لذا شهروندان موارد گرانفروشی را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند.