طی جلسه ای به ریاست صالحی سرپرست فرمانداری انار و با حضور چرخ انداز مدیر عامل شرکت آبفای رفسنجان ، علیزاده معاون فرماندار ، برهانی بخشدار مرکزی ، اسلامی رئیس آبفای انار و شوراهای اسلامی ساقی ، لطف آباد و شاهم آباد ، مشکلات کم آبی این روستاها و روستاهای همجوار ، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ؛
از صبح فردا یکشنبه  یک نیروی تمام وقت جهت مدیریت مصرف و توزیع آب در طول تابستان در روستاهای دچار مشکل کم آبی مستقر گردیده و بصورت منظم کنترل نماید.
اداره آب بصورت ضرب العجل با تمام تجهیزات در روستاهای هدف مستقر تا مشکلات مربوط به هدر رفت آب و شکستگی لوله ها را رفع نماید.
کلیه شهروندان ، دهیاران و شورای اسلامی در صورت مشاهده هرگونه شکستگی و یا هدر رفت آب با تماس با سامانه ۱۲۲ اعلام نماید تا در کمتر از ۲۴ ساعت مشکل رفع گردد.
به طول ۱۰۰۰ متر لوله توسط شرکت آبفای رفسنجان تامین گردد و با همکاری اداره آبفای انار و دهیاران جهت بهبود فشار و تامین آب اقدام گردد.
در خصوص جمع آوری انشعابات غیر مجاز ، نیز طی هفته جاری با سرعت و جدیت اقدام خواهد گردید.
در خصوص حفر چاه جدید مقرر شد کار با جدیت ادامه یابد و تجهیزات مورد نیاز چاه که قبلاً خریداری شده پس از اتمام حفاری سریعا نصب گردد.
مقرر شد تا اتمام تجهیز و به مدار آمدن چاه جدید با مدیریت بهتر در حوزه توزیع و مصرف این هفته وضعیت آبرسانی بهبود یابد.