در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان انار صالحی سرپرست فرمانداری گفت : مسئولان شهرستانی باید به گونه ای مشکلات و نیازهای شهرستان را در اداره کل خود پیگیری و مطالبه نمایند که یکی از دغدغه مدیرکل ها بر طرف کردن نیازهای شما باشد.
وی خواستار جذب اعتبارات شهرستان تا پایان تیرماه و جلوگیری از برگشت اعتبارات توسط ادارات شد.
علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار نیز خواستار تعجیل در اجرای پروژه های عمرانی و پیگیری جهت جذب اعتبارات شهرستان توسط مدیران ادارات شد.
لازم بذکر است از سرجمع ۵۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی مربوط به سال ۱۴۰۰ شهرستان ، ۴۳ درصد آن بمبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۷۱ میلیون تومان تاکنون تخصیص یافته است.