سرپرست فرمانداری انار به اتفاق معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ، بخشدار مرکزی ، رئیس آبفا شهرستان و مسئول شورای جهادی ، عصر امروز از روند حفر چاه روستاهای جنوبی شهرستان بازدید نمودند.