در جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان انار ، زهرودی فرماندار گفت :
با توجه به‌ شرایط اقتصادی و امکان و افزایش سرقت ، کلیه دستگاههای دولتی و واحدهای صنفی بایستی نسبت به رعایت موارد خودحفاظتی اداره خود تدابیر لازم را بعمل آورند.
وی تاکید کرد کلیه دستگاهها بایستی ضمن نصب دوربین و اتصال به سامانه مها در خصوص حفاظت از اسناد اداری کوشا باشند.
فرماندار افزود: با توجه به دستورالعمل های شورای امنیت ، مسئولیت حفاظت از اموال هر اداره به شخص مدیر  واگذار گردیده است ، در صورت قصور در این زمینه ، مسئله ترک فعل محسوب خواهد شد و طبق قانون با مدیر برخورد صورت خواهد گرفت.
زهرودی در پایان نصب سیستم های پایش را کمک مناسبی در جهت کاهش سرقت ها و افزایش کشفیات دانست.
سرهنگ خلیلی فرمانده انتظامی شهرستان نیز گفت :
از ابتدای سال جدید به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش سرقت ، ۳۳ درصد افزایش وقوع سرقت در ادارات ، ۴۰ درصد افزایش کشف سرقت و ۳۲ درصد افزایش دستگیری در شهرستان انار صورت گرفته است.
وی افزود کلیه ادارات بایستی به سامانه مها متصل گردند. که شهرداری ها اولین ادارات متصل به سامانه مها در شهرستان می باشند.
فرمانده انتظامی شهرستان در پایان بر ایمنی سازی و خود مراقبی مدارس بویژه در ایام تابستان و مساجد در طول سال توسط متولیان امر تاکید کرد.