یادواره خانگی شهدای بیت المقدس شهرستان انار شامل
شهیدان 1-حسین ومهدی قدیری 2 –شهید محمد قدیری و3- شهید اصغر احمدی با حضور خانواده وبستگان این شهدای بزرگوار و مسئولین در منزل این شهدا برگزارشد
در این مراسمات که بصورت جداگانه برگزار شد با بیان زندگینامه و خاطراتی از شهید توسط همرزمان شهید و با سرود سلام فرمانده و مداحی وسینه زنی همراه بود.