ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان انار پیرامون غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان شهرستان به ریاست زهرودی فرماندار انار و باحضور ادارات ذیربط در فرمانداری برگزار گردید.