بمناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر در شهرستان انار ، مراسم رژه موتوری و خودرویی ادارات ،  عطر افشانی و گلباران گلزار شهدا برگزار گردید.