با حضور سلطانی مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فرمانداری انار،حضور زهرودی فرماندار،  معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،  بخشدار ، تنی چند از مدیران ادارات و اعضای شورای اسلامی روستاهای بیاض و ده رئیس ، مشکلات مربوط به واگذاری زمین در روستاهای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.