مراسم بهره برداری از اجرای محوطه سازی مدرسه شهدای روستای ساقی با حضور نخعی معاون مدیرکل آموزش و پرورش،  بهنوئی معاون فرماندار انار  و تنی چند از مسئولین شهرستانی و محلی برگزار شد.. در این مراسم از خیر گرانقدر رضا عبدلی در مساعدت جهت محوطه سازی این مدرسه تجلیل گردید.