با حضور فرماندار انار،  معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ، نماینده اتاق اصناف ، نماینده جهاد کشاورزی و نماینده اماکن ،بمنظور کنترل قیمت های بازار ، از فروشگاههای عرضه مواد غذایی ، انبارها ، عمده فروشی ها و نانوایی ها در انار بازدید سرزده صورت گرفت.