طی جلسه ای با حضور فرماندار انار ، مدیرعامل آب منطقه ای استان ، مدیرعامل آبفا رفسنجان ، روسای آبفا و اداره منابع آب شهرستان انار که در محل دفتر مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  استان کرمان برگزار شد؛ مشکلات تامین آب شرب شهرستان انار و بویژه آب شرب هشت قریه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.