بمناسبت ۹ اردیبهشت ماه،  روز شوراهای اسلامی ، مراسم گلباران قبور مطهر شهدای انار ، با حضور فرماندار انار ، امام جمعه امینشهر ، تنی چند از مسئولین و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا صبح امروز ۱۰ اردیبهشت در محل امامزاده محمد صالح برگزار گردید.