در جلسه ستاد مقابله با کرونا امروز در فرمانداری مطرح شد :
کلیه مدارس نسبت به واکسیناسیون دانش آموزان پیگیری نمایند.
واکسیناسیون عمومی شهروندان بصورت جدی پیگیری شود.
کمیته نظارت بر مراسمات شب های قدر تشکیل گردد تا بر نحوه برنامه های شب ها قدر نظارت کافی صورت گیرد
در وضعیت زرد در محیط های سربسته با ۷۰ درصد جمعیت و به مدت ۹۰ دقیقه امکان برگزاری مراسم وجود دارد.
شهروندان جهت حضور در مراسمات شب های قدر از مهر و لوازم شخصی استفاده نمایند.
راهپیمایی روز قدس به احتمال زیاد برگزار خواهد شد.
واکسیناسیون رانندگان سرویس های عمومی ، تاکسی ها و آژانس ها و سرویس های بین شهری جدی گرفته شود.
اصناف نسبت به دریافت QR اقدام نمایند.
با توجه به‌ شیوع سرخک در سطح کشور، آگاهی و مراقبت در مقابل این بیماری صورت گیرد .
رعایت موارد بهداشتی در مقابل کرونا توسط شهروندان ۳۰ درصد ، ادارات ۹۰ درصد و اصناف ۷۵ در حال حاضر مباشد.