در این جلسه مقرر شد کلیه اصناف کد QRدریافت نمایند.
همچنین مطرح شد:
‌آمار هفتگی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ تا ۱۴۰۱/۰۱/۱۹
 پلمپ: ۱

میانگین درصد رعایت پروتکل ها توسط مردم: ۳۰٪
میانگین درصد رعایت پروتکل ها توسط صنوف: ۷۵٪
میانگین درصد رعایت پروتکل ها توسط ادارات: ۹۰٪
 بخش بیماری ها
تعداد بیماران کرونایی مشکوک بستری: ۱
تعداد بیماران کرونایی قطعی بستری: ۲
تعداد موارد فوتی قطعی کرونا: ۰
تعداد pcr انجام شده: ۲۶
تعداد pcr مثبت: ۱۱
تعداد rpd انجام شده: ۴۰
تعداد rpd مثبت: ۱۲

آمار واکسیناسیون از جمعیت ایرانی:
✅ تعداد سالمندان : ٣٨٠٣
درصد  نوبت اول: ۹٢/٩٠
درصد نوبت دوم: ٨٩/٢٩
درصد نوبت سوم : ٧٠/١۵

✅ تعداد میانسالان: ١۵٨٨٢
 درصد نوبت اول: ٩٠/٩۵
درصد نوبت دوم: ٨٢/٣٣
درصد نوبت سوم : ٣٩/۴٢

✅ تعداد جوانان (۱۸تا۳۰ سال): ۵٩٧٠
واکسیناسیون نوبت اول:۵٢٣١
درصد نوبت اول: ٨٧/۶
درصد نوبت دوم: ٧۴/٣٢
درصد نوبت سوم : ٢۴/٣٢

✅ تعداد دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال : ٣٣٣٢
 درصد نوبت اول: ۹۶/۶۶
درصد نوبت دوم : ٨٣/٠۴

💠 تعداد کل جمعیت بالای۱۲ سال: ٢٨٩٨٧
▪️درصد نوبت اول: ٩٢/١٠
▪️درصد نوبت دوم: ٨١/۶٧

✅ تعداد دانش آموزان ۵ تا ١٢ سال : ١۵۶٨
درصد نوبت اول: ٢٧
درصد نوبت دوم : ۶/٨١

✅ تعداد افراد بالای ١٨ سال:
٢۵۶۵٠
درصد نوبت سوم : ۴٠/۴٧