طی بازدید دکتر حسن نژاد مدیر کل بیمه محصولات کشاورزی کشور به اتفاق معاونت باغبانی و مدیریت بحران وریاست جهاد کشاورزی استان کرمان و همچنین فرماندار وتنی از کشاورزان این شهرستان از باغات پسته انار به عمل اورد گفت این بازدید نشان دهنده این است که سرما زدگی آسیب جدی به باغات پسته وارد کرده است .
ایشان گفت باغاتی که تحت پوشش بیمه هستند مطابق با بیمه نامه ها پی گیری خواهد شد که جبران خسارت صورت گیرد تا کشاورزان از لحاظ توان مالی قادر باشند از باغات پسته خود نگهداری کنند
وی افزود باغاتی که بیمه نیستند گزارشات لازم به وزارت کشاورزی منتقل خواهد شد تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد .
دکتر حسن نژاد گفت اخیرا جلسه ای باحضور ریاست وزیر جهاد کشاورزی واستاندار ونمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی انجام شد که بنا به دستور وزیر از مناطق که دچار سرما زدگی شدند مورد بازدید قرار گیرند که تا بحال شهرهای رفسنجان ونوق وانار مورد بازدید قرار گرفت وگزارشات لازم تهیه ودرمورد ان تصمیم گیری خواهد شد .