جلسه ای با محوریت مقابله با فقر مطلق بهمراه ابلاغ دستورالعمل مربوطه به ریاست زهرودی فرماندار و با حضور تنی چند از مدیران شهرستان در فرمانداری برگزار گردید.