طی جلسه ای به ریاست زهرودی فرماندار انار ، برهانی بخشدار مرکزی و با حضور دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای بیاض مسائل و مشکلات این روستا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار با اشاره به پیام امسال که توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید دانش بنیان و اشتغالزایی نامگذاری گردیده است ، گفت : روستای بیاض از لحاظ موقعیت ترانزیتی که دارد می تواند در زمینه اقتصادی و اشتغالزایی بسیار موفق عمل کند که نیاز به برنامه ریزی و عزم همگانی دارد.