آقای عرب نژاد مدیر حج وزیارت استان به اتفاق همکاران همراه با آقای زهرودی فرماندار شهرستان دیدار وگفتگو نمودند.
عرب نژاد دراین دیدار گزارشی از چگونگی ثبت نام و اعزام زائراین به عتبات عالیات درطرح نوین سفرهای استانی را ارائه اعلام نمودند استان کرمان اولین استانی بود که اقدام به راه اندازی پرواز مستقیم از فرودگاه کرمان به فرودگاه بغداد و نجف اشرف راه اندازی نمود .
درادامه آقای زهرودی فرماندار شهرستان انار درخصوص برخورد با ازادبران عتبات قول مساعدت وهرگونه همکاری رادادند.