علی زهرودی فرماندار به اتفاق علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ، بهنویی معاون سیاسی و برهانی بخشدار مرکزی با حجت الاسلام منتظری امام جمعه انار دیدار نمودند.
در این دیدار زهرودی فرماندار ضمن تبریک سال جدید ، در خصوص خدمت رسانی به مسافرین نوروزی و پیشرفت پروژه های عمرانی شهرستان مطالبی ایراد نمود.
حجت الاسلام منتظری امام جمعه نیز ضمن تبریک سال جدید ، برای نماینده دولت در شهرستان و کلیه مدیران شهرستان در جهت خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان انار آرزوی موفقیت نمودند.