زهرودی فرماندار انار طی بازدید از این جایگاه اعلام داشت ؛ با توجه به نیاز شهروندان شهرستان انار و همچنین عبور مسافرین از مسیر انار به سمت یزد ، کرمان و هرمزگان ، نیاز به عرضه CNG احساس میگردید و با توجه به تعطیلی جایگاه آقای مهدیزاده به دلیل مشکلات مالی ، با پیگیری های انجام شده این جایگاه راه اندازی گردید و از امروز جمعه ۲۷ اسفند ماه به کلیه خودروهای گاز سوز ارائه خدمت می نماید.