صبح امروز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه و بمناسبت هفته معلم ، با حضور زهرودی فرماندار ، ناجی رییس اداره آموزش و پرورش و علیزاده معاون آموزش و پرورش شهرستان از معلمان مدرسه پسرانه شاهد انار تجلیل گردید.