برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان انار در سال جدید به ریاست علی زهرودی فرماندار و با محوریت ساماندهی محل دفن زباله های شهری و روستایی و تفکیک زباله از مبدأ بود.
  در این جلسه و در راستای کاهش میزان تولید زباله، با اجرای برنامه تفکیک زباله از درب منازل با همکاری انجمن مردم نهاد آوای رویش آبان، شهرداری های انار، امین شهر و دهیاری ها  پیرامون فرهنگ سازی و آموزش تصمیم گیری شد.
 شجاعی رییس محیط زیست در این جلسه گفت همشهریان گرامی می توانند با جدا سازی زباله های خشک و تر را در منزل و محل کار، کمک مؤثری در حفظ محیط زیست و طبیعت بکنند. به عنوان مثال بطری های پلاستیکی (نوشابه، آب معدنی )  بیش از ٣٠٠ سال و شیشه بیش از هزار سال طول می کشد تا در طبیعت تجزیه شوند. بنابراین با جداسازی و استفاده در چرخه بازیافت به تولید مواد مصرفی کمک می کند و نیز در کاهش تولید زباله کمتر در محل دفن زباله ها بسیار مؤثر است.