فرماندار انار به اتفاق نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از روند تولید دستمال کاغذی و پوشک آقای عباسی و پیگیری مسائل و مشکلات این کارگاه در جهت رفع موانع تولید بازدید نمودند.