طی دیدار آقای عبدالرضا زاده سرمایه گذار در زمینه کاشی و سرامیک با زهرودی فرماندار انار  ، موارد و مسائل مربوط به سرمایه گذاری ، تسهیل در سرمایه گذاری و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت.
لازم بذکر است این طرح قابلیت سرمایه گذاری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر بصورت مستقیم را دارا می باشد.