در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان انار صبح امروز مقرر گردید :
۱۰ تن شکر و ۱۲ تن برنج ویژه تنظیم بازار تامین و بزودی در سطح شهرستان از طریق عوامل توزیع که بزودی معرفی خواهند شد ، توزیع خواهد گردید.
زهرودی فرماندار در این جلسه خواستار رسیدگی جهت تامین گوشت قرمز در شهرستان و نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و برخورد با صنوفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند شد.