در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان انار ، زهرودی فرماندار با اشاره به پیام سال که توسط مقام معظم رهبری با عنوان تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ابلاغ گردید ، خواستار حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و پشتیبانی از ایشان و مانع زدایی در زمینه تولید و ایجاد دلگرمی برای سرمایه گذاران در چارچوب قوانین و مقررات شد.

همچنین در این جلسه عملکرد کارگروه در سال 99 اینچنین عنوان گردید : 100 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی توسط بانک رفاه و بانک توسعه تعاون و همچنین پیگیری و جذب 300 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی از طرف معین اقتصادی مس سرچشمه با عاملیت با رسالت پرداخت گردیده است.
در زمینه اشتغال پایدار روستایی نیز پرداخت 7 میلیارد و 661 میلیون تومان از مجموع 157 پرونده و با اشتغال 187 نفر از ابتدا تاکنون صورت گرفته است.
همچنین در زمینه اشتغال فراگیر نیز از مجموع 2 پرونده مبلغ 240 میلیون تومان با اشتغال 9 نفر تسهیلات پرداخت شده است.
 در زمینه تسهیلات کرونا نیز از مجموع 82 پرونده درخواست تسهیلات واحدهای آسیب دیده از کرونا ، مبلغ 1 میلیارد و 577 میلیون تومان پرداخت گردیده است.