بازدید سرزده فرماندار انار از ادارات تامین اجتماعی ، اداره امور مالیاتی ، برق و بخشداری بمنظور کنترل رعایت پروتکل های بهداشتی ، رعایت نظم اداری و تکریم ارباب رجوع.
زهرودی همچنین در بازدید از بخشداری مرکزی در جریان روند ثبت نام نامزدهای شوراهای اسلامی روستاها قرار گرفت.