صبح روز سه شنبه 10 فروردین فرماندار انار به اتفاق معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ، رییس اتاق اصناف و رییس دامپزشکی از مراکز عرضه مرغ گرم ، و کنترل کیفیت و کمیت و قیمت مرغ در سطح شهر انار بازدید نمود.