جلسه هیات اجرایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر به ریاست علی زهرودی در فرمانداری انار برگزار گردید و پس از حضور اکثریت قانونی ، پس از اخذ رای مخفی ،  ۸ نفر از اعضای اصلی و ۵ نفر علی البدل به شرح ذیل تعیین شدند:

اعضای اصلی هیات اجرایی؛
۱.اصغر رضاپور
۲.هوشنگ اناری ابولی
۳.حسین جعفری
۴.حجت الاسلام حسینی نوه
۵.محسن صالحی
۶.محمود بهشتی نیا
۷.حجت الاسلام حسین رشیدی
۸.محمود افرند

اعضای علی البدل؛
۱.حمید زارع
۲.حسین انارکی محمدی
۳.مهدی قدیری
۴.رضا حکیمی
۵.علی زینلی
همچنین جلسه هیات اجرایی انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به ریاست علی زهرودی در فرمانداری انار برگزار گردید و پس از حضور اکثریت قانونی ، پس از اخذ رای مخفی ،  ۹ نفر از اعضای اصلی و ۵ نفر لی البدل به شرح ذیل تعیین شدند:

اعضای اصلی هیات اجرایی؛
۱.اصغر رضاپور
۲.هوشنگ اناری ابولی
۳.حسین جعفری
۴.حجت الاسلام حسینی نوه
۵.محسن صالحی
۶.محمود بهشتی نیا
۷.حجت الاسلام حسین رشیدی
۸.محمود افرند
۹.حمید زارع

اعضای علی البدل؛
۱.حسین انارکی محمدی
۲.مهدی قدیری
۳.رضا حکیمی
۴.علی زینلی
۵.عباس علیزاده