در جلسه قرار گاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا شهرستان انار مطرح شد:
از ابتدای اسفند ۲۱ مورد مثبت مبتلا به کرونا در شهرستان انار شناسایی گردیده است.
کلیه ادارات از قرار دادن مهمانسرای اداره خود در اختیار مهمانان خودداری نمایند.
تنها پارک اطراف بلوار جمهوری در اختیار مسافرین بوده و بصورت منظم ضدعفونی خواهد شد.
ورود و اسکان مسافرین در سایر پارک ها و برپایی چادر در دیگر نقاط شهر ممنوع می‌باشد.
بازدید از واحد‌های صنفی در روزهای پایانی سال و ویژه عید تشدید میگردد.
بمنظور جلوگیری از تجمع در چهارشنبه پایانی سال گشت های نیروی انتظامی و بسیج فعال تر میشوند.
با توجه شرایط افزایشی شیوع کرونا و شناسایی ویروس کرونای انگلیسی در شهرستان رفسنجان و بخش کشکوئیه ، شهروندان از تردد به این بخش خودداری نمایند.