در پی حضور چندین ساعته مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در شهرستان انار ، به اتفاق فرماندار و نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ، از ساختمان مجتمع ادارات و اداره طرق انار که از آثار تاریخی انار میباشد، بازدید گردید.
در این بازدید حاجی زاده ابراز امیدواری کرد که پروژه مجتمع ادارات تا قبل از پایان کار دولت به بهره برداری برسد و همچنین پیگیری لازم جهت واگذاری اداره طرق به بخش خصوصی با حفظ کاربری موجود بعمل آید.