صبح امروز زهرودی فرماندار انار به اتفاق مهندس محمدی مدیرکل شرکت ساخت در منطقه جنوب شرق کشور و مهندس انجم شعاع مدیر حوزه پروژه های راه سازی استان از محل تقاطع غیرهمسطح واقع در کمربندی انار بازدید نمودند.
مهندس محمدی از مهمترین مشکلات فعلی راههای کشور را کمبود قیر عنوان کرد .
فرماندار در این بازدید گفت: با توجه به حضور مهندس نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در رفسنجان و قول مساعد ایشان به اتمام پروژه تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، امیدواریم پروژه مذکور در موعد مقرر به بهره برداری برسد.