جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان اناردر سالن پیامبر اعظم فرمانداری با ریاست زهرودی فرماندار شهرستان انار برگزار گردید.

 در این جلسه فرماندار انار ضمن تاکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب خواستار همکاری همه ارگان‌ها و ادارات جهت تشویق کشاورزان به صرفه جویی در مصرف آب و تغییر نگرش به صنایع وابسته به کشاورزی که آب مصرفی کمتری دارند شد.

در ادامه کاردوست رئیس اداره منابع آب از نصب تعداد ۶ دستگاه کنتور بر روی چاهها در سال جاری خبر داد و افزود تعداد کل کنتورهای منصوبه بر روی چاههای شهرستان به 207 دستگاه افزایش یافت ضمن اینکه تعداد ۱۲ حلقه چاه غیرمجاز در سال جاری پر و مسلوب المنفعه گردیده و تعداد ۶ حلقه چاه دارای اضافه برداشت نیز تقلیل آبدهی داده شده است.
ایشان اضافه کرد با توجه به بارندگی کم در سال اخیر میزان خاموشی چاهها  با بررسی ساعات کار کنتور های هوشمند کمتر از سال گذشته بوده است و کشاورزان محترم بایستی نسبت به مدیریت مصرف خود از طریق خاموشی چاهها در طول سال اقدام نمایند تا چاهها در طول تابستان که درختان به آب نیاز مبرم دارند خاموش نشوند.

 ذوالفقاری رئیس خانه کشاورزمشکلات حوزه کشاورزی را طرح و با توجه به کیفیت بسیار نامطلوب آب در دشت انار خواستار حل مشکلات و همکاری بیشتر ارگانهای دولتی شد.

هادوی ریاست منابع طبیعی شهرستان نیز از صدور بخشنامه جدیدی در خصوص اراضی ملی خبر داد و افزود این بخشنامه پس از رایزنی فرماندار شهرستان با مسئولین استان به دلیل مشکلات عدیده کشاورزان در این خصوص صادر شده است.