صبح امروز جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان انار با حضور اعضا و به ریاست زهرودی فرماندار در محل فرمانداری تشکیل گردید.
🔰در این جلسه  مدیر آموزش و پرورش گزارشی از عملکرد آموزش و پرورش در چند ماه اخیر وچالش های موجود در بحران کرونا ارائه نمود.
در ادامه جواد سرخوش کارشناس مسوول سواد آموزی، عملکرد سوادآموزی را به این شرح اعلام نمودند:
1_جذب و اجرای کلاس سواد آموزی ۹ نفر
2_ کلاس های انتقال ۴۹ نفر
4_کلاس های تحکیم ۳۰ نفر
در نهایت از ادارات حاضر در جلسه خصوصا بهزیستی ؛ کمیته امداد ؛ تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست شد همچون دهیاری ها فرم های ارایه شده در خصوص جذب وشناسایی سوادآموزان توسط واحد سوادآموزی را تکمیل و تا ۲۱ اسفند جهت پایش به سوادآموزی ارسال نمایند.
در پایان فرماندار از کلیه ادارات خواست تا با واحد سوادآموزی همکاری و تعامل داشته باشند و فرم ها را درزمان مقرر ارسال نمایند.