در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان انار مطرح شد:
با توجه به اینکه تصمیم قطعی در خصوص سفرهای نوروزی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا اتخاذ نشده است و احتمال عبور و اسکان مسافرین در شهرستان وجود دارد ، باید مسیر اسکان و تردد مسافرین تعیین گردد تا بتوان آن مسیر را بصورت منظم ضدعفونی نمود.
کمپ راهنمای مسافر در ورودی شهر انار در نظر گرفته میشود.
ادارات و اصناف لیست کشیک خود را جهت رفاه شهروندان اعلام نمایند.
جلسه توجیهی با هماهنگی میراث فرهنگی با خانه های بوم‌گردی بمنظور ارایه خدمات به مسافرین برگزار گردد.
شهرداری ها و دهیاری ها فضاسازی محیط شهر و روستا را جهت استقبال از نوروز بعمل آورند.
هرگونه حفاری از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ممنوع می‌باشد .