در جلسه کمیته کنترل حیوانات ناقل بیماری در فرمانداری انار مطرح شد:
با توجه به حساسیت امنیت جانی و روانی شهروندان ، شهرداری ها و دهیاری ها بایستی بصورت منظم در جهت جمع آوری و کنترل حیوانات ، بویژه سگ های بلا صاحب اقدام نمایند.
در صورت اعلام آمادگی انجمن ها و بخش خصوصی ، شهرداری انار همکاری لازم جهت تامین هزینه و مکان نگهداری از سگ های بلا صاحب را بعمل خواهد آورد.
کمیته اطلاع رسانی و آموزش در خصوص نحوه برخورد با حیوانات ناقل بیماری ، با محوریت شبکه بهداشت و دامپزشکی ، با همکاری شهرداری ها و دهیاری در زمینه تولید محتوا فعالیت خواهند نمود.