علی زهرودی فرماندار انار در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان گفت :
۸۰ مورد تهیه و تحویل جهیزیه در سال ۹۹ صورت گرفته است. وی افزود در جهت کاهش آسیب های اجتماعی بخصوص آسیب خودکشی ، نیاز به همفکری و همکاری ادارات و موسسات می باشد تا تصمیمات کارشناسی گرفته شود.
فرماندار تاکید کرد با استفاده از فضای مجازی میتوان در زمینه آموزش جوانان در مواجهه با تهدیدات اقدام نمود.
تشکیل کمیته تخصصی آموزش ، استفاده از جوانان نخبه و کارشناس در جلسات تخصصی ساماندهی امور جوانان ، راه اندازی مرکز مشاوره ازدواج از دیگر مباحث این جلسه بود.