در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان انار مطرح شد:
افرادیکه منع تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۳ نادیده گیرند جریمه خواهند شد.

کلیه واحد‌های صنفی موظف می‌باشند از ساعت ۲۱ ،واحد خود را تعطیل نمایند.

شهروندان شهرستان انار به شهرستان یزد تردد ننمایند. با توجه به وجود محدودیت ها در استان یزد ، جریمه خواهند شد.

در صورت نورافشانی شهر در شب ۲۲ بهمن ، بمنظور جلوگیری از تجمع ، در چند نقطه بصورت همزمان نورافشانی صورت خواهد گرفت.

بدلیل عدم رعایت پروتکل ها در برخی شهرستان های استان و تغییر رنگ وضعیت شهرستان ، مشاغل گروه ۳ و ۴ تعطیل شده اند.

از عادی انگاری شرایط توسط شهروندان ، واحد‌های صنفی و برخی مسئولین و کارمندان پرهیز شود.

تورهای مسافرتی حق تبلیغ جهت اعزام مسافر را ندارند . با متخلفین در این حوزه برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

طی یک هفته گذشته ۱۱ مورد مثبت توسط تست پی سی آر و ۸ مورد مثبت توسط تست رپید شناسایی شده اند و ۱ مورد بستری داشته ایم.

از ابتدا تاکنون ۳۰۰۰ مورد نمونه گیری صورت گرفته است و ۱۰۲۴ نفر مثبت تشخیص داده شده اند.