علی زهرودی فرماندار انار صبح روز یکشنبه 20 بهمن ماه از عملیات تکمیل و آماده سازی بلوار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید نمود.